Selasa, 19 Mei 2009

JAWABAN BAHASA SUNDA

1a,2a,3b,4b,5c,6c,7c,8b,9b,10b.
Esian
1.sangges di stop reg eureun mobil teh..gek manehna diuk digigiren gawir
2.babad:(sajarah model bahela).carita anu memper sejarah atawa sajarah anu di bungbuan ku döngeng.dongeng:carita rekaan anu pamohanan.
3.pupujianteh kaasup kana golongan puisi,nyaeta karangan dina wangun ugeran eusina raket jeung islam.mangrupa pujian ka allah,sholawat ka nabi.