Selasa, 16 Juni 2009

PENGUMUMAN PERINGKAT TH. 2008/2009

Pengumuman peringkat kelas dan jumlah nilai semester genap tahun pelajaran 2008/2009

Kelas VII-E
1. Fitriani (886)
2. Nenah (885)
3. Ai Nova Pertiwi (882)

Kelas VII-F
1. Samsu (938)
2. Yogi Herdiansah (918)
3. Yuliana (909)

Kelas VIII-E
1. Dewi Endah (932)
2. Dede Sunjaya ( 918)
3. Ema Permatasari (893)

Kelas VIII-F
1. Yusuf RZ ( 915)
2. Utin (913)
3. Rita Sugiarto (909)